Исплата редовне и привремене новчане накнаде за јул