Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu je 14. avgust