Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину је 14. август

Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула
12. августа 2020.
Продужено радно време за угоститељске објекте на територији општине Кула
14. августа 2020.