Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2020. годину је 14. август