Отворен Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина

0

Председник општине Кула, расписао је данас јавни конкурс за доделу средстава за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина. Укупан износ финансијских средстава опредељених за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина у 2020. години овим конкурсом износи  500 000,00 динара за пројекте обнове просторија за рад у власништву/сувласништву удружења грађана националних мањина.    Финансирање пројеката удружења грађана националних мањина подразумева финансирање пројеката удружењима грађана националних мањина којима се доприноси афирмацији рада удружења и остваривању њихових циљева.

Пријава на јавни конкурс подноси се искључиво на обрасцу: ”Пријава за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина у општини Кула  у 2020. години”, који је у прилогу овог конкурса и чини његов саставни део, а може се преузети на интернет страници општине Кула: www.kula.rs.

Пријаве са комплетном документацијом предају се до 18. aвгуста 2020. године у 14:00 часова у затвореној коверти, на Писарници Општинске управе Кула, на адресу:  Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ” – пријава за конкурс – Комисија за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина.

Овде можете преузети следећа документа:

Јавни конкурс
Пријаву за финансирање пројекта

 

Поделите

Оставите одговор