У току попис ромске популације на територији општине Кула