Заказана четрнаеста седница Скупштине општине Кула за четвртак

0

Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић заказао је четрнаесту седницу локалног парламента за четвртак 6. август, са почетком у 10 часова.

Пред одборницима ће се наћи петнаест тачака дневног реда од којих је прва предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула за период јануар – јун 2020. године, као и извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кула за исти период. Следи предлог Одлуке о: отуђењу непокретности из јавне својине општине Кула: N&M Projekt d.o.o. Kula, Ивани Ђекић ПР Аутопревозник Ђекић Транс, Ђекић Новици из Куле, Партизанска 13Ф, Медојевић Драгољубу из Куле, М. Тита 356 и Дамњановић Миљани из Сивца, Малостапарска 23. Затим, предлози Одлука о: умањењу вредности непокретности у јавној својини општине Кула, покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула, јавним признањима и наградама општине Кула и измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом и побољшању услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању. На дневном реду је и предлог имене Кадровског плана Општинске управе Кула, као и предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Кула за 2020. годину и предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кула за 2020. годину. Одборници ће разматрати Извештаје о раду установа чији је оснивач општина Кула за 2019. годину: Културни центар Кула, Дом културе Црвенка, Дом културе Сивац, Дом културе Руски Крстур, а на дневном реду ће се наћи и предлог Решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2021. годину ових установа. Такође, на дневном реду је предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас за 2020. годину и Решења о давању сагласности на измене и допуне Посебног програма за коришћење средстава из буџета општине Врбас и Кула ЈКП „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас за 2020. годину. Као и предлог Решења о: разрешењу и именовању чланова Школских одбора, разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП чији је оснивач општина Кула, измени Решења о именовању Комисије за утврђивање назива улица и одређивању празника општине Кула.

Сам крај седнице резервисан је за одборничка питања.

Поделите

Оставите одговор