Јавни оглас – План генералне регулације насеља Липар

0

Јавни увид у План генералне регулације насеља Липар
Текст плана
Наслов и садржај

1.Извод из РПП АП Војводина
2.Извод из ППО Кула
3.Граница плана и обухвата грађевинског подручја
4.Анализа постојећег стања
5.Намена површина
6.План урганистичке регулације и нивелације – прегледна
7.Подела на зоне са истим правилима грађења
8.План саобраћаја
8.1.Карактеристични попречни профили
9.План хидроинсталација
10.Електроенергетска и ЕК инфраструктура
11.План гасне и електронске инфраструктуре
12.Синхром план

Поделите

Оставите одговор