Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Opštinske uprave Kula