Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе Кула