Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jun