СТШ „Михајло Пупин“ постаје модерна школа са нула потрошњом електричне енергије