Početak sezone u Područnoj ligi zavisi od epidemiološke situacije