Од 18. јула електронска пријава за накнаду за заштиту животне средине