Пандемија одложила расписивање конкурса за бањско лечење пензионера