29.06.2020. ЈНМВ 19/2020 – Израда пројектно техничке документације па партијама

У понедељак почиње са радом базен у Црвенки
26. јун 2020.
Викенд у знаку каратиста
29. јун 2020.