29.06.2020. ЈНМВ 19/2020 – Израда пројектно техничке документације па партијама