Топли вод стављен у употребу у ОШ „20. октобар“ Сивац