Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години на територији општине Кула

0

Национална служба за запошљавање и општина Кула расписали су Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020.години на територији општине Кула.  Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва. Јавни позив је отворен од 15. јуна, а последњи рок за подношење захтева са бизниз планом је до утрошка средстава, а најкасније до 15.11. 2020. године.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Овде можете преузети:

Јавни позив
Захтев за бизнис планом за доделу субвенција за самозапошљавање за 2020. годину
Несубвенционисане делатности – самозапошљавња
Несубвенционисане делатности – самозапошљавање особe са инвалидитетом

Поделите

Оставите одговор