08.06.2020. год. ЈНМВ бр. 17/2020 – Уклањање дивљих депонија на територији општине Кула