Исплаћена прва рата стипендије за 68 најбољих студената