01.06.2020. ЈНМВ бр. 16/2020 – Вертикална и хоризонтална сигнализација