Јавни оглас за издавање у закуп дела пословног простора путем прикупљања писмених понуда