Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo Konkurs za upis 1060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku