Обавештење о продужетку пријаве за Јавно надметање

0

Предмет отуђења из наведеног огласа су:

1. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, уписана у лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, (у природи стара дрвара),

2. Двособан стан, површине 62м2, који се налази на трећем спрату стамбено-пословне зграде, у Кули, 12 Војвођанске бригаде број 39, на катастарској парцели број 3143/6 к.о. Кула, лист непокретности број 9532 к.о. Кула.

3. Породична стамбена зграда у Руском Крстуру, ул.Маршала Тита бр.94, површине 196м2, катастарска парцела број 1788, уписана у лист непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур.

4. Породична стамбена зграда у Крушчићу, ул.7 јула бр.4, , површине 110м2, катастарска парцела број 208 к.о. Крушчић, уписана у лист непокретности број 139 к.о. Крушчић.

Рок за подношење пријаве са документацијом је био 13.04.2020.године до 12,00 часова.

Продужен је рок за подношење пријаве са документацијом и то до 22 маја 2020.године (ПЕТАК) до 12,00 часова.

Јавно надметање ће се одржати 22 маја 2020.године (Петак) у 13,00 часова.

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.