06.04.2020. ЈНМВ бр. 13/2020 – Одржавање софтверског пакета – информационог система „Хермес“
6. април 2020.
09.04.2020. ЈНМВ бр. 14/2020 – Набавка горива за потребе службених возила
9. април 2020.