Obezbeđeni viziri i zaštitne rukavice za radnike Pošte i Doma za stare u Kuli