24.03.2020. ЈНМВ бр. 12/2020 – Одржавање семафора на територији општине Кула