Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из Јавне својине општине Кула
20. марта 2020.
Нови ред вожње превозника „Путоказ“
20. марта 2020.