Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из Јавне својине општине Кула

Извештај са седнице Кризног штаба 19.03.2020.
19. март 2020.
Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула
20. март 2020.