Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из Јавне својине општине Кула