JKP „Komunalac“ Kula nastavlja sa dezinfekcijom objekata od Javnog značaja