16.03.2020. ЈНМВ бр. 7/2020 – Изградња система видео надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули
16. март 2020.
17.03.2020. ЈН бр. 11/2020 – Електрична енергија за потпуно снабдевање и јавну расвету на територији општине Кула
17. март 2020.