16.03.2020. ЈНМВ бр. 7/2020 – Изградња система видео надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули

Нови редукован ред вожње
16. март 2020.
Штаб за ванредне ситуације општине Кула донео нове Наредбе
17. март 2020.