16.03.2020. ЈНМВ бр. 7/2020 – Изградња система видео надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули