Министарство привреде расписало јавни позив за подстицање предузетништва

0

Министарство привреде Србије расписало је јавни позив за подстицање предузетништва кроз развојне пројекте. Ради се о комбинацији доделе бесповратних средстава и повољних кредита Фонда за развој. За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 850 милиона динара.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда. Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и који испуњавају услове из Програма.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000 динара за предузетнике, односно 250.000 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000 динара за све привредне субјекте.

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1% годишње уз гаранцију банке и 2% годишње уз остала средства обезбеђења.

Јавни позив је отворен док се расположива средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра 2020. године.

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства са пратећом документацијом, у складу са Програмом, предају се код Фонда. Сва документација се предаје у два примерка.

извор: Влада Србије

Поделите

Коментари су затворени.