Велики одзив давалаца крви у Кули
4. марта 2020.
Конкурс за земљорадничке и пољопривредне задруге у Војводини
5. марта 2020.