Обавештење о дератизацији на територији општине Кула