03.03.2020. ЈН бр. 5/2020 – Одржавање информационог система локалне пореске администрације – ИС ЛПА