02.03.2020. ЈНМВ бр. 8/2020 – Физичко техничко обезбеђење