Национална служба за запошљавање расписала је Конкурсе за нова запошљавања и самозапошљавања у 2020. години