Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2020. годину

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години
25. фебруар 2020.
Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете
25. фебруар 2020.