Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења из области заштите животне средине на територији АПВ за 2020. годину
25. фебруар 2020.
Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2020. години
25. фебруар 2020.