Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2020. годину

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења у области пољопривреде и руралног развоја у 2020. години
25. фебруар 2020.
Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години
25. фебруар 2020.