Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете

Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2020. годину
25. фебруара 2020.
Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АПВ у 2020. години
26. фебруара 2020.