Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години
25. фебруар 2020.
Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2020. годину
25. фебруар 2020.