Humanitarni bazar za opremanje senzornog vrta za decu iz „Plave ptice“