Почиње исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима

19.02.2020. ЈН бр. 6/2020 – Одржавање путева и улица на територији општине Кула по партијама
19. фебруар 2020.
Председник општине Кула Дамјан Миљанић о Локалном акционом плану запошљавања за 2020. годину
20. фебруар 2020.