19.02.2020. ЈН бр. 6/2020 – Одржавање путева и улица на територији општине Кула по партијама

Бесплатни превентивни прегледи у Руском Крстуру
19. фебруар 2020.
Почиње исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима
20. фебруар 2020.