19.02.2020. ЈН бр. 6/2020 – Одржавање путева и улица на територији општине Кула по партијама