Одобрена средства за набавку опреме добровољним ватрогасним друштвима из општине Кула