05.02.2020. ЈНМВ 2/2020 – Превоз ученика средњих школа са територије општине Кула за 2020/2021 годину