04.02.2020. ЈНМВ бр. 9/2020 – Чишћење и одржавање хигијене
4. фебруар 2020.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава за почетнике у пословању
5. фебруар 2020.