04.02.2020. ЈНМВ бр. 9/2020 – Чишћење и одржавање хигијене

Радионица за пољопривреднике и предузетнике о могућностима финансирања кроз националне и европске фондове
4. фебруар 2020.
Председник општине Кула на конференцији „Војводина у 2020“
4. фебруар 2020.