Уређење атмосферске канализације у Колонији шећеране